Varaosahaku >

TUOTTEET

PRF 8-88 Antistaattinen puhdistusaine 220 ml

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

PRF 8-88 Antistaattinen puhdistusaine 220 ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR4766
Valm. tuotekoodi
PE88822
Toimituskulut alk.
8,00 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

Antistaattinen puhdistusaine ATK-, TV-, video- ja konttorikoneiden ym. pintojen puhdistukseen.

Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
H222
H304
H315
H319
H336
H411
67/548/EEC - 1999/45/EC
F+, Xi, N; R12-36-38-51/53-67
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315
Ärsyttää ihoa.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

tech
tech
Paytrail