Varaosahaku >

TUOTTEET

PRF 202 Plastic Spray 220ml

Etusivu > Työkalut ja lisätarvikkeet > kemikaalit

PRF 202 Plastic Spray 220ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR3989
Valm. tuotekoodi
PE20222
Toimituskulut alk.
8,00 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

Nopeasti kuivuva suojalakka. Käytetään elektroniikan huollossa ja valmistuksessa. Soveltuu myös askartelukäyttöön.
220mlKÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu 2 / 7
PRF 202
Päiväys: 29.8.2013
Edellinen päiväys: 5.4.2013
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
rek.nro
Aineosan nimi
Pitoisuus
Luokitus
64742
-
49
-
0
Naphtha (petroleum),
hydrotreated light
30
-
40%
CLP:Flam.Liq. 2; H225
R 12
Skin.Irrit. 2; H315
R 3
STOT SE 3; H336
R 67
Asp.tox 1; H304
R 65
Aquatic Chronic 2; H411
R 51/53
;
265
-
151
-
9
106
-
97
-
8
Butaani [1], isobutaani [2]
10
-
20%
F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
200
-
857
-
2
74
-
98
-
6
Propaani
10
-
20%
F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
200
-
827
-
9
1330
-
20
-
7
o
-
Ksyleeni [1] p
-
ksyleeni [2] m
-
ksyleeni [3] ksyleeni [4]
10
-
15%
R10;Xn; R20/21;Xi; R38;
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4
(), H332; Acute Tox. 4 (), H312;
Skin Irrit. 2, H315
202
-
422
-
2
141
-
78
-
6
Etyyliasetaatti
10
-
20%
F; R11;Xi; R36;R66;R67;
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H336
205
-
500
-
4

tech
tech
Paytrail