Varaosahaku >

TUOTTEET

PRF 6-68 Kontakt spray 520ml

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

PRF 6-68 Kontakt spray 520ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR3318
Valm. tuotekoodi
PE66852
Toimituskulut alk.
13,90 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

MADE IN FINLAND

Rasvaton ”kuiva” puhdistusaine ATK, TV, video, konttori ja puhelinkoneita ja mm.liukumattomia koskettimia
ja kytkimiä varten. Ei johda sähköä.

Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Eye Irrit. 2, H319
67/548/EEC - 1999/45/EC
F+, Xi, N; R12-36-38-51/53-67
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315
Ärsyttää ihoa.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

 

tech
tech
Paytrail