Varaosahaku >

TUOTTEET

PRF 5-99 Multi spray voitelu- ja suoja-aine 520ml

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

PRF 5-99 Multi spray voitelu- ja suoja-aine 520ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR3317
Valm. tuotekoodi
PE59952
Toimituskulut alk.
9,80 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

MADE IN FINLAND

Voitelu- ja suoja-aine. Sähkö laitteiden suoja. Voitelee japoistaa kitinät. Estää hapettumisen ja ruostumisen sekä estää lukkojen ja tiivisteiden jäätymisen.

Kysy tarjous 12 kpl laatikoissa

Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
EUH066
67/548/EEC - 1999/45/EC
F+, Xi; R12-36-67-66
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
EUH066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

tech
tech
Paytrail