Varaosahaku >

TUOTTEET

TCC contact cleaner 520ml

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

TCC contact cleaner 520ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TTC2999
Valm. tuotekoodi
PETCC52
Toimituskulut alk.
13,90 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

MADE IN FINLAND

Nopeasti haihtuva kuiva erikoispuhdistusaine tarkkuuselektroniikan komponentteja, kontakteja ja laitteita varten. Tölkkikoot: Br. 520 ml / Net 400 ml

Kysy tarjous 12 kpl tukkupakkauksesta.


2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
H225
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H315
Ärsyttää ihoa.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H225
Helposti syttyvä neste ja höyry.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloill

 

tech
tech
Paytrail