Varaosahaku >

TUOTTEET

PRF 4-44 Air Duster Palava paineilma 520ml 12 kpl

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

PRF 4-44 Air Duster Palava paineilma 520ml 12 kpl
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR2348
Valm. tuotekoodi
PE4452
Toimituskulut alk.
120,00 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

MADE IN FINLAND
10 eur per kpl

Painepuhallin pölyn ja irtolian poistoon ATK- ja konttorikoneista, näppäismistöistä, kameroista ja filmeistä jne.
Palava
520mlAineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
67/548/EEC - 1999/45/EC
F+; R12
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Turvalausekkeet
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P410+P412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
2.3
Muut vaarat
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1
Aineet

CAS/EY-numero ja
rek.nro
Aineosan nimi
Pitoisuus
Luokitus
74
-
98
-
6
Propaani
25
-
35%
F+; R12
106
-
97
-
8
Butaani [1], isobutaani [2]
25
-
35%
F+; R12
811
-
97
-
8
1.1.1.2 Tetrafluoroethane
30
-
40%

 

tech
tech
Paytrail