PRF Label Off tarranpoistoaine 165ml

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

PRF Label Off tarranpoistoaine 165ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR1646
Valm. tuotekoodi
PELAB22
Saatavilla
0 kpl
Toimituskulut alk.
9,70 €
sis. ALV 24,00 %
norm.
10,90 €
alennus
11 %
säästö
1,20 €
kpl

Tehokas sitruunantuoksuinen tarranpoistoaine. Helppokäyttöinen puhdistusaine tarrojen, etikettien, liimajäänteiden, öljy- rasva- ym. tahrojen poistoon. Soveltuu useimmille muovi- ja maalipinnoille.
Made in Finland

Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
Skin Irrit. 2, H315
Skin Irrit. 2, H317
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H410
67/548/EEC - 1999/45/EC
F+, Xi, N; R12-38-43-51/53-67
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS09 - GHS07 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H315
Ärsyttää ihoa.
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H410
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

tech
tech
Paytrail